Studiebesök

Vi tar emot studiebesök på Backatorpsskolan. Vid planeringen av studiebesöket bestäms vad besöket ska fokusera på. Här finns två upplägg på studiebesöksprogram, varav ett upplägg gällde internationella besökare 2022.

Program Storyline på Backatorpsskolan
8.00- 8.30 Välkomstfika med rektor Eva Marsh mfl.
Rundvandring på skolan och besök i klasser som arbetar med Storyline.
08.30-09.15 Hållbar marknadsplats i årskurs 5
08.30-09.15 Mofflor och människor årskurs 1

09.45-11.30 Vikingatiden årskurs 4
09.45-11.30 Vår stad årskurs 311.45-12.30 Lunch i Kajutan
12.30-13.30 Uppföljning och samtal om Storyline med Eva Marsh mfl.


Program for the visit to Backatorpsskolan at 25/3 2022

8.30 Welcome session and introduktion
9.30 Coffee break
10.15 Visit to classes in groups

11.45 Walk around in the schoolyard. QR-codes and outdoor classrooms
12.45 Lunch

13.15 Reflection, evaluation and coffee 

14.15 End of the day


Warmly welcome, organizing group:
Anders Norén, Anna Johansson, Eva Liljedahl, Helena Lindqvist and Jenny Ekberg.More information in English about Backatorpsskolan

https://storyline.education/the-project/partners-overview/partner-backatorpsskolan-sweden