Studiebesök

Vi tar emot studiebesök på Backatorpsskolan. Vid planeringen av studiebesöket bestäms vad besöket ska fokusera på. 


2023 hade vi öppet hur för MIK i praktiken. Det var mycket uppskattat. 
Våren 2024 får vi besök den 17/4 gällade vårt arbete kring hållbar utveckling.


Här finns två upplägg på studiebesöksprogram, varav ett upplägg gällde internationella besökare 2022.

Program Storyline på Backatorpsskolan
8.00- 8.30 Välkomstfika med rektor Eva Marsh mfl.
Rundvandring på skolan och besök i klasser som arbetar med Storyline.
08.30-09.15 Hållbar marknadsplats i årskurs 5
08.30-09.15 Mofflor och människor årskurs 1

09.45-11.30 Vikingatiden årskurs 4
09.45-11.30 Vår stad årskurs 311.45-12.30 Lunch i Kajutan
12.30-13.30 Uppföljning och samtal om Storyline med Eva Marsh mfl.


Program for the visit to Backatorpsskolan at 25/3 2022

8.30 Welcome session and introduktion
9.30 Coffee break
10.15 Visit to classes in groups

11.45 Walk around in the schoolyard. QR-codes and outdoor classrooms
12.45 Lunch

13.15 Reflection, evaluation and coffee 

14.15 End of the day


Warmly welcome, organizing group:
Anders Norén, Anna Johansson, Eva Liljedahl, Helena Lindqvist and Jenny Ekberg.More information in English about Backatorpsskolan

https://storyline.education/the-project/partners-overview/partner-backatorpsskolan-sweden