Storyline

Storyline är ett arbetssätt och ett förhållningssätt till inlärning. Typiskt för storyline är att verksamheten koncentreras kring en berättelse som man skapar tillsammans. Under en storyline startar man i deltagarnas förförståelse som utmanas och bearbetas genom arbete i grupp, individuellt och i storgrupp. Vi arbetar regelbundet med storyline och har än så länge planerat cirka fyra veckor varje läsår då hela skolan är aktiv. En del lärare är mer förtrogna med arbetssättet och använder det oftare. I mån av tid tar vi även emot studiebesök.

Skolan har tillsammans med Göteborgs Universitet, Storyline Sverige och Storyline International haft värdskap för en internationell storylinekonferens 25-28 mars 2021. Konferensens fokus var storyline som entreprenöriellt arbetssätt, hållbar utveckling och utbildning för resiliens.