Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet (EHT) består av rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog samt skolpsykolog.

”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevens utveckling mot utbildningens mål ska stödjas” (Skollagen, 2010;800, §25, s.24)

Skolans elevhälsoteam träffas varje onsdag för att diskutera elevärenden och att arbeta enligt våra styrdokument. Det finns ett dokument som är beslutat om i Göteborgs stad som heter ”Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad”.
Du hittar det under goteborg.se/förskola, utbildning/grundskola/elevhälsa och stöd/dokument och filer.