Entreprenöriellt lärande

Skolans långsiktiga mål med utvecklingsarbetet som startade 2011 kring Entreprenörsskap är bland annat att hela verksamheten lever upp till intentionerna med Läroplanen och tar tillvara elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende under hela skoltiden.
Allt fler uppgifter i vårt samhälle är så pass komplexa att de utförs av grupper istället för individer eftersom de kräver samarbete. Arbetet i skolan skiljer sig inte från samhället i övrigt.


Våra elever ska utveckla de förmågor som rustar dem att vara kreativa och samarbeta med andra människor. Våra arbetslag ska utvecklas från att vara arbetsgrupper till att bli team där de gemensamma målen etableras och effektiva metoder för att nå målen används.