Skolan har två lokalvårdare som heter Sean och Lea. De är anställda av skolan och städar under dagtid.
Skolmåltidspersonalen är anställda av skolans matleverantör och Husmor heter Yadira.
På bilden finns även Eric och Pero. Pero och Eric arbetar som vaktmästare.